عشق قصه ای نیست که با یکی بود یکی نبود آغاز بشه عشق کلاغی بود که هرگز به خونه اش نرسید .

 


 

میدونی فرق تو با پروانه چیه؟ . . . . پروانه از قشنگی اسیر میشه ولی تو با قشنگیت اسیر میکنی...

 


دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
X